Protector Security System

Preduzeće „ Protector Security System“je osnovano 1989. godine na inicijativu tadašnje respektabilne države, kao podsistema u sistemu javne i državne bezbednosti radi eliminisanja ili smanjenja organizovanog kriminala kao i ostalih oblika istog.
Da ne bi bila na budžetu, odlučeno je da se finansira od poslova fizičko-tehničkog obezbedjenja lica i objekata, transporta novca i dragocenosti, pa je kao takva, ujedno i najstarija firma za obezbeđenje na prostorima ex Jugoslavije i sa najvećim profesionalnim iskustvom.
Ujedno je i jedina firma na prostorima ex Jugoslavije koja je obezbeđivala strane delegacije kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu.
Za 20. godina postojanja „ Protector Security System“ je postigao veoma zapažene rezultate naročito u visokorizičnim poslovima kao što su Transport novca i dragocenosti i Promptni poslovi.
Jedina smo firma u Evropi koja,pored nemačkog državnog transporta novca,nije nikada opljačkana.
Jedina smo firma koja obavlja Promptne poslove za kojima se javlja potreba prilikom sukoba interesa izmedju pravnih ili pravnih i fizičkih lica,grupa ili grupacija a uglavnom usled neregularnog prisvajanja tudjih dobara i ugrožavanja tudjih života.
Visoki poslovni rezultati se isključivo postižu zahvaljujući ljudima koji čine
„ Protector Security System“ a u čijem sastavu rukovodećeg kadra su svetski priznati ljudi iz oblasti različitih oblika bezbednosti, koji aktivno učestvuju u edukaciji istih i sličnih preduzeća širom Evrope i Afrike, a pomoć od naših stručnjaka je tražio i Japan.
Stručnu ekipu „Protector Security System“-a predvodi jedan od najpoznatijih svetskih stručnjaka iz oblasti bezbednosti, Dr.Dušan Dunđer, naš Specijalni savetnik za bezbednost,koji je aktivan u preduzeću od osnivanja. Njegovo znanje i iskustvo primenjujemo u iznalaženju najboljih rešenja prilikom davanja usluga klijentima.Dr Dušan Dunđer je uzeo i aktivno učešće u postavljanju pravnih regulativa privatne bezbednosti kod nas, izradivši Predlog zakona privatne bezbednosti,usvojen od strane Prve privatne asocijacije civilne bezbednosti (PPACB), koji možete pogledati na ovom sajtu.
Preduzeće „ Protector Security System“ usko sarađuje sa svim bezbednosnim strukturama u zemlji i inostranstvu i aktivno učestvuje u preventivi protiv svih oblika kriminala.
Preduzeće „ Protector Security System“ je jedina firma na prostorima bivše Jugoslavije koja prilikom ugovaranja poslova sa klijentima zahteva da se sprovedu minimalne bezbednosne norme kao uslov za zaključivanje posla.
Time preduzeće „ Protector Security System“ izražava jasan stav - kvalitet u korist klijenta a ne kvantitet na štetu istog.

Da bi ovaj sajt bio prikazan kako treba potrebno je instalirati Adobe Flash Player koji možete skinuti na sledećem linku

Get Adobe Flash player